#wiedza    #edukacja    #rozwój

Zawartość przed zawartością główną

Zawartość główna

DBU oferuje studentom ostatniego roku studiów magisterskich, absolwentom oraz doktorantom możliwość odbycia 6-12 miesięcznego stażu/wyjazdu badawczego w najlepszych ośrodkach badawczych w ramach Programu Stypendialnego dla Europy Środkowowschodniej… więcej »

Zawartość po zawartości głównej