Zawartość główna

Akademia Kompetentnego Studenta

Celem głównym projektu Akademia Kompetentnego Studenta jest wsparcie świadczenia wysokiej jakości Biura Karier funkcjonującego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez poszerzenie oferty usług oraz objęcie bezpośrednim wsparciem doradczym studentów.

Oznaczenie środków UE

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • lepszego przygotowania studentów ATH do wejścia na rynek pracy;
 • kształtowania postaw przedsiębiorczych;
 • wzmocnienia kompetentnego potencjału kadrowego w Biurze Karier ATH;
 • zwiększeniu usług oferowanych przez Biuro Karier ATH.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, podniesienie kompetencji studentów z zakresu kształtowania umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy (realizacja szkoleń w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji) oraz zacieśnieniu współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wspólną realizację zadań dostarczających informacji o rynku pracy w środowisku akademickim.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie:

 • zwiększenie potencjału kadrowego w Biurze Karier (2 osoby; 1 i 1/2 etatu);
 • podniesienie kompetencji 2 pracowników Biura Karier w obszarze doradztwa zawodowego;
 • przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wśród 400 os.;
 • podniesienie kompetencji 855 studentów w ramach Akademii Kompetentnego studenta (6 edycji);
 • wydanie 2 przewodników (Kompetentny student na rynku pracy, Własna firma)
 • organizacja we współpracy w Urzędem Pracy i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ATH 6 edycji Targów Pracy.

Wdrożenie zaplanowanych działań przyczyni się do stworzenia mechanizmu wparcia, którym zostaną objęci studenci przez 3 lata realizacji projektu oraz po projekcie zakłada się utrzymanie poszerzonej oferty usług Biura Karier.

Wartość projektu: 653 278,75 PLN

Wartość dofinansowania: 633 680,38 PLN


Regulamin projektu - pobierz

 1. Załącznik - Deklaracja uczestnika projektu - pobierz
 2. Załącznik - Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

Regulamin świadczenia usług doradczych w projekcie - pobierz 

 

Zawartość po zawartości głównej

Aktualności