Zawartość główna

12 / 07 / 2018

Wakacyjna Akademia Wiedzy zaprasza studentów/absolwentów ATH na spotkania. 

career

 

g. 10:00-14:00

17 lipca - DZIEŃ Z KARIERĄ 

- ustalanie celu zawodowego,

- ścieżka kariery edukacyjno – zawodowej,

- szanse i zagrożenia na rynku pracy.

 

18 lipca/25 lipca/29 sierpnia - DZIEŃ Z BIZNESEM

- określenie predyspozycji przedsiebiorczych, 

- pierwsze kroki w biznesie,

- sposoby pozyskiwania wsparcia w zakładaniu własnej działalności.

 

26 lipca - DZIEŃ  Z PRACODAWCĄ

- symulacja rozmowy kwalifikacyjnej,

- konstrukcja profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,

- strategia odpowiedzi – komunikacja z pracodawcą. 

 

14 sierpnia - DZIEŃ Z UMOWAMI NA RYNKU PRACY

- umowy cywilno – prawne,

- umowy o pracę,

- B2B jako forma samozatrudnienia.

 

 22 sierpnia - DZIEŃ  Z  MARKĄ

- czym jest marka osobista,

- jak zbudować własną markę,

- samoświadomość jako  wzmocnienie marki osobistej.

 

Udział w spotkaniach jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu udziału. 

Zapisy: 

e-mail: biurokarier@ath.bielsko.pl 

tel. 338279 419 

www.ath.jobteaser.com