Zawartość główna

02 / 01 / 2019

Szanowni  Studenci!

Przypominamy, że w ATH funkcjonuje Biuro Karier, a jego doradcy zawodowi zapraszają na indywidualne rozmowy doradcze w ramach realizowanego projektu "Akademia Kompetentnego Studenta".

Szczególnie zapraszamy studentów ostatnich semestrów wszystkich kierunków, którzy stoją u progu wejścia na rynek pracy lub podjęcia  decyzji o dalszym rozwoju zawodowym!

 

Spotkania dają możliwość:

  • poznania zasad profesjonalnych rozmów z pracodawcami,
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • poznania rynku pracy,
  • zdobycia wiedzy nt. zakładania własnej firmy oraz możliwości pozyskania wsparcia nie tylko finansowego.
  • zapoznania się z różnymi metodami wyznaczania i realizacji celów zawodowych
  • umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej
  • budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości
  • kształtowania pozytywnych postaw i motywacji osiągnięć
  • możliwości  skorzystania z zasobów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Spotkania  realizowane są po uprzednim uzgodnieniu terminu: 

Tamara Sołtysiak – doradca zawodowy

Mirella  Szcześniak – doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości

Wspieramy, wzmacniamy, towarzyszymy w  rozwoju zawodowym!

Tagi