Login / E-mail:    Hasło:
Znajdź ofertę pracy/praktyk/staży
Nowa strona już wkrótce. Zapraszamy!
Szukaj: branża: wykształcenie:
Strona główna > Co warto wiedzieć > Wprowadzenie do interview
Wprowadzenie do interview
2010-03-16 09:57:41 ,  Co warto wiedzieć  ( 6812 )

Rozmowa kwalifikacyjna (interview) jest bardzo ważnym elementem poszukiwania pracy. Od jej wyniku bardzo często zależy nasz sukces - zdobycie pracy. Interview jest z reguły ostatnim sitem selekcyjnym, ponieważ tylko niektóre firmy stosują różnego rodzaju testy lub przeprowadzają dwie, a nawet trzy rozmowy kwalifikacyjne.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zdobycie dodatkowych, nie zawartych w życiorysie i dokumentach informacji o kandydacie do pracy, jego kwalifikacjach, osobowości, motywach, postawach itp.
Rozmowa kwalifikacyjna może mieć charakter ustrukturalizowany, w pełni kontrolowany przez prowadzącego (lub prowadzących - niekiedy w rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczą dwie lub kilka osób), który zadaje kandydatowi do pracy serię pytań wymagających konkretnych odpowiedzi.

 • Dlaczego chce pan u nas pracować?
 • Na czym polegała pańska ostatnia praca?

Interview może też mieć charakter nieustrukturalizowanej rozmowy, w której większą inicjatywę w doborze udzielanych informacji może mieć kandydat do pracy. Prowadzący rozmowę może na przykład poprosić, aby kandydat powiedział coś o sobie czy też przedstawił swoje plany, cele zawodowe itp.
Rozmowa przebiega zwykle według następującego schematu:

 1. Wstęp
 2. Wzajemne przedstawienie się, stworzenie przyjacielskiej atmosfery, na przykład przez nawiązanie do wspólnych doświadczeń czy hobby
 3. Przedstawienie firmy i przyszłej pracy
 4. Pytania o wykształcenie kandydata, jego wiedzę teoretyczną
 5. Pytania o kwalifikacje formalne/umiejętności i predyspozycje osobowe (inteligencję, łatwość nawiązywania kontaktów itp.)
 6. Pytania o doświadczenia praktyczne, osiągnięcia
 7. Pytania o oczekiwania kandydata co do pracy, rozwoju, zarobków
 8. Pytania kandydata
 9. Konkluzja - następne etapy procedury kwalifikacyjnej, ewentualnie także ich ocena.

Rodzaje wywiadów, z którymi można się spotkać w firmach:

 • wywiad wstępny - jest krótki, prowadzony przez jedną osobę; ma na celu wstępny odsiew kandydatów na podstawie najłatwiej stwierdzalnych cech dyskwalifikujących;
 • wywiad ustrukturalizowany - jest to rozmowa, podczas której pojawiają się wystandaryzowane pytania i problemy, które stawiane są kandydatom; wywiady tego typu wymagają wyraźnej i precyzyjnej identyfikacji kluczowych informacji potrzebnych pracodawcy;
 • wywiad pogłębiony - rozmowa prowadzona w swobodnej formie, bez obligatoryjnego zestawu pytań stawianych kandydatom;
 • wywiad panelowy - są to rozmowy prowadzone kolejno przez różnych specjalistów i kierowników organizacji przy użyciu zróżnicowanych metod uzyskiwania potrzebnych informacji;
 • wywiad stresowy - rozmowa prowadzona w aranżowanej, silnie stresogennej atmosferze.

Struktura każdego wywiadu obejmuje cztery poziomy:

 1. Poziom wstępny - zapoznanie się rozmówców. Poznanie jest powierzchowne: zbierane informacje mają charakter ogólny, a dotyczą danych personalnych, doświadczeń związanych z pracą oraz z wykonywanym lub wyuczonym zawodem itp.
  Przykład pytań zadawanych na tym poziomie: "Co Pan robił dotychczas? Gdzie Pan pracował? Jakie jest Pana wykształcenie?"
 2. Poziom dotyczący interpretacji faktów - jest to poziom głębszy, ale emocjonalnie równie neutralny. Pytania nie dotyczą samych faktów, ale raczej ich znaczenia dla kandydata.
  Przykład: "Jakie czynności zajmują panu najwięcej czasu? Czy zastanawiał się pan, dlaczego tak się dzieje?"
 3. Poziom osobistych opinii, myśli i poglądów - pytania tego poziomu dotykają sfer bardzo wrażliwych i nie są emocjonalnie obojętne.
  Przykład: "Którą z czynności lubi pan najbardziej? Co pan sądzi o organizacji pracy w naszej firmie?"
 4. Poziom dotykający systemu wartości rozmówcy - pytania zadawane na tym poziomie rozpoczynają się najczęściej od słowa "dlaczego" i dotykają bardzo osobistego obszaru wartości kandydata. Kandydat może nie udzielić zgody na zadawanie tego typu pytań, traktując je jako zbyt osobiste.
  Przykład: "Co jest dla pana w życiu najważniejsze? Jakimi wartościami kieruje się pan w życiu?"

Przygotowanie się do rozmowy powinno przebiegać w następujących etapach:

 1. Należy zebrać informacje o firmie, jej organizacyjnych zwyczajach, perspektywach, zarobkach i o stanowisku, o które się ubiegamy.
 2. Spróbujmy jasno i w uporządkowany sposób przedstawić swoje dotychczasowe życie i karierę zawodową.
 3. Zastanówmy się, jak moglibyśmy uzasadnić okresy pozostawania bez pracy i jakie pozytywne aspekty tych sytuacji możemy podkreślić.
 4. Przypomnijmy sobie sukcesy i osiągnięcia z poprzednich miejsc pracy.
 5. Zastanówmy się, jak moglibyśmy zademonstrować nasze pozytywne nastawienie do byłych pracodawców.
 6. Spróbujmy postawić się na miejscu pracodawcy. Jakie zadawalibyśmy pytania? Zanotujmy je i zastanówmy się nad odpowiedziami. Nie wolno nam unikać pytań dla nas trudnych i kłopotliwych.
 7. Zastanówmy się, czego my sami oczekujemy od rozmowy: o co chcielibyśmy zapytać, czego się dowiedzieć?
 8. Pamiętajmy, że inteligentne i rozsądne pytania pomagają nam wywrzeć dobre wrażenie na rozmówcy.
 9. Nie pytajmy zbyt wiele o warunki finansowe - będzie na to czas, gdy zaoferują nam tę pracę.
 10. Powinniśmy przejrzeć i zabrać ze sobą kopię dokumentów, które złożyliśmy w firmie.
 11. Upewnijmy się, czy wiemy, jak dostać się do firmy i do odpowiedniej w niej osoby. Ile czasu nam zabierze dotarcie tam? Nie wolno nam się spóźnić. Bądźmy raczej parę minut przed czasem.
 12. Należy przygotować czyste, odpowiednie ubranie, wyczyścić buty, umyć włosy, zadbać o paznokcie i wyspać się.
 13. Nie musimy się stroić, ale powinniśmy się ubrać schludnie - raczej elegancko, ale odpowiednio do okazji. Źle widziany jest ostry makijaż, bogata biżuteria, mocne perfumy, wygnieciony garnitur.
Autor:  Biuro Karier
Dla pracodawcy
Najnowsze oferty

Oferty pracy: Bielsko-Biała
Praca dla studentów, Oferty pracy dla studentów, dla studentów Jooble
jooble, oferty, Jobs
Biuro Karier
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, pokój L317A
tel./fax +48 (33) 8279419
e-mail: biurokarier@ath.bielsko.pl
© 2009-2018 Biuro Karier ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: ACI
Strona Biura Karier powstała dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.