Login / E-mail:    Hasło:
Znajdź ofertę pracy/praktyk/staży
Nowa strona już wkrótce. Zapraszamy!
Szukaj: branża: wykształcenie:
Strona główna > Co warto wiedzieć > Postępowanie po interview
Postępowanie po interview
2010-03-16 11:05:26 ,  Co warto wiedzieć  ( 7601 )

Po rozmowie kwalifikacyjnej następuje ostateczny wybór odpowiedniego kandydata, gdyż firma dysponuje już dostateczną bazą informacyjną na jego temat. Wybrany kandydat zostaje poinformowany o pozytywnej dla niego decyzji, a pozostałym dziękuje się za przejawiane zainteresowanie. Oferty nie przyjętych, ale interesujących kandydatów są przechowywane w banku danych przedsiębiorstwa, być może odrzuceni obecnie kandydaci będą zainteresowani inną ofertą - to zmniejszy koszty następnej rekrutacji.
Natychmiast po zakończeniu wywiadu, konsultant czy przedstawiciel firmy zatrudniającej sporządza notatkę o kandydacie. Znajdują się w niej odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakim zakresie kwalifikacje kandydata odpowiadają wymogom stanowiska, które należy obsadzić?
 • Jakie słabości kandydat ujawnił? Np. słabe przygotowanie zawodowe, częste zmiany miejsca pracy, nie wyjaśnione luki w życiorysie
 • Czy kandydat ma jakieś szczególnie pożądane cechy?
 • Czy kandydat będzie pasował do zespołu?
 • Czy pracodawca będzie mógł sprostać oczekiwaniom kandydata co do rangi stanowiska, zakresu odpowiedzialności, wysokości wynagrodzenia itp.

Jeśli kandydat się nie nadaje, sporządza się w tej sprawie notatkę dla osoby, która będzie wysyłała odpowiedzi odmowne. Jeśli nie ma pewności co do zatrudnienia kandydata, zaprasza się go z reguły na jeszcze jedną rozmowę. Dlatego wiele firm stosuje stopniowy proces selekcji. Po pierwszym interview dokonuje się wstępnej selekcji i zaprasza wybranych kandydatów na kolejne spotkanie, aby ostatecznie dokonać wyboru.
Przykładowo w jednej z warszawskich firm doradztwa personalnego selekcja kandydatów do zatrudnienia w bielskiej firmie odbyła się w następujących etapach:

 1. wstępna selekcja nadesłanych CV i listów motywacyjnych - w biurze firmy doradczej w Warszawie
 2. umówienie się z wybranymi kandydatami na interviews w Bielsku-Białej - przeprowadza młodszy konsultant z firmy doradczej
 3. zaproszenie na drugie interview do biura firmy doradczej do Warszawy - przeprowadza starszy konsultant
 4. zaprezentowanie kilku kandydatur zleceniodawcy - w siedzibie firmy zlecającej w Bielsku-Białej
 5. zatrudnienie

Po zakończeniu wszystkich wywiadów podejmuje się ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata. Zanim jednak złoży się taką ofertę, kandydat może spodziewać się pytania o referencje, o ile wcześniej nie zostały one przedłożone. Rekrutujący nie tylko zapoznaje się z treścią przedłożonych referencji, ale zazwyczaj również je sprawdza. Referencje mogą zostać sprawdzone osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty.
Sprawdzanie informacji o kandydacie jest bardzo ważną częścią procesu rekrutacji. Wielu kandydatów przedkłada referencje pisemne, które są często powierzchowne i niewiele warte. ocenia się, że około jedna trzecia wszystkich kandydatów podaje nieprawdę w swoim życiorysie zawodowym bądź też w zafałszowany sposób przedstawia tam swoje osiągnięcia. Dlatego często praktykuje się sprawdzanie referencji.
Referencje kandydata można sprawdzić - dzwoniąc do osoby, która wystawiła kandydatowi pisemną opinię. Rozmowa taka wygląda następująco (lista pytań):

 1. Od jak dawna rozmówca zna kandydata na początku / na końcu zatrudnienia?
 2. Jaki jest stosunek kandydata do kolegów, jego silne strony i dokonania, istotne wypadki?
 3. Czy kandydat mógłby być zatrudniony na podobnym stanowisku, czy tez nadawałby się na inne?
 4. Jakiego nadzoru wymagał kandydat?
 5. Jak wyglądała jego absencja w pracy?
 6. Dlaczego kandydat odszedł z poprzedniej pracy?
 7. Jakie miał konflikty związane z pracę?
 8. Czy zatrudniłby Pan tę osobę ponownie?

Podejmując decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata rekrutujący bierze pod uwagę wszystkie zdobyte do tej pory informacje na jego temat, zweryfikowane w trakcie sprawdzania referencji. O pozytywnej decyzji zazwyczaj najpierw zawiadamia się telefonicznie, a następnie listownie. Do listu czasem dołącza się już formularz umowy o pracę. W przypadku decyzji odmownej wysyła się je z reguły pocztą wraz z podziękowaniami za zainteresowanie ofertą. W praktyce polskiego biznesu jest to jednak w dalszym ciągu rzadkością. Częściej spotykanym, a niezbyt dobrym zwyczajem jest brak odpowiedzi w przypadku decyzji odmownej.
Kandydaci, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy otrzymują formalną propozycję zatrudnienia. We wstępnej ofercie kandydatowi zostaje z reguły zaproponowany trzymiesięczny kontrakt próbny, który po pozytywnym zakończeniu może być następnie przekształcony w umowę na czas nieokreślony.
Po zatrudnieniu pracownicy mogą spodziewać się intensywnego szkolenia związanego ze stanowiskiem pracy w celu przygotowania ich do nowej roli. niektóre firmy - np. zachodnie firmy doradcze - wysyłają kandydata na roczne i dłuższe szkolenia odbywające się w kraju i zagranicą (np. Ernst&Young). Jednak zdecydowana większość firm, głównie polskich, stosuje metodę treningu „on-the-job”, czyli szkolenie w trakcie pracy. Potencjalni pracownicy muszą być poddani zgodnie z powszechnymi zasadami badaniom lekarskim na koszt pracodawcy.
W firmie Opel Polska obok oceny stanu zdrowia kandydata pod względem jego przydatności do pracy na określonym stanowisku przewiduje się także testy wykrywające uzależnienia alkoholowe i narkotykowe.
Ważnym elementem postępowania po rozmowie kwalifikacyjnej jest negocjacja płacy. Rozpatruje się tutaj ilość środków pieniężnych, które pozostawia się do dyspozycji pracownikowi. W związku z tym negocjacjom podlega najczęściej wartość płacy netto (bez podatku, inaczej „na rękę”). Ustalenie płacy jest trudne ze względu na problem z wycenieniem własnej pracy. podanie wartości zbyt małej jest czasem uznawane jako brak wiary we własne siły, natomiast zbyt wygórowana pensja może stworzyć negatywne wrażenie u pracodawcy. W skład świadczeń podlegających negocjacjom mogą wchodzić, również czynniki pozapłacowe.
Do najczęściej spotykanych należą:

 • samochód służbowy
 • telefon komórkowy
 • notebook
 • firmowa karta kredytowa
 • fundusz reprezentacyjny
 • mieszkanie itp.

Płaca / pensja może mieć charakter prowizyjny, kwotowy lub mieszany. Najczęściej spotykany jest typ mieszany, gdzie występuje stała określona z góry kwota oraz prowizja od sprzedaży lub premia za wyniki.

Autor:  Biuro Karier
Dla pracodawcy
Najnowsze oferty

Oferty pracy: Bielsko-Biała
Praca dla studentów, Oferty pracy dla studentów, dla studentów Jooble
jooble, oferty, Jobs
Biuro Karier
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, pokój L317A
tel./fax +48 (33) 8279419
e-mail: biurokarier@ath.bielsko.pl
© 2009-2018 Biuro Karier ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: ACI
Strona Biura Karier powstała dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.