Login / E-mail:    Hasło:
Znajdź ofertę pracy/praktyk/staży
Nowa strona już wkrótce. Zapraszamy!
Szukaj: branża: wykształcenie:
Strona główna > Co warto wiedzieć > Kompetencje przyszłości
Kompetencje przyszłości
2013-01-22 10:25:45 ,  Co warto wiedzieć  ( 4941 )

Jakich specjalistów będą potrzebować pracodawcy?

Prognozą miejsc pracy w Europie zajmuje się m.in. European Centre for the Development of Vacational Training (CEDEFOP). Szacunki i prognozy, przedstawione w ostatnim czasie wskazują na przyszłe zapotrzebowanie pracowników w sektorach: budownictwo, transport i logistyka, usługi biznesowe, usługi nierynkowe ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia.  Natomiast, największy spadek popytu na specjalistów przewiduje się w sektorze rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu (w tym w specjalizacjach inżynierów produkcyjnych).

Ponadto, w skali krajów UE przewidywany jest wzrost popytu na kadrę zarządczą dużych korporacji i przedsiębiorstw przy spadku miejsc pracy w kadrze zarządzającej sektora małych i średnich przedsiębiorstw, specjalistów z zakresu nauk technicznych, oraz nauczania osób dorosłych i specjalistów w zakresie doradztwa. Zwiększy się także zapotrzebowanie na handlowców i specjalistów w zakresie sprzedaży (ze szczególnym uwzględnieniem e-marketingu i e-sprzedaży).

 

Jakie kompetencje i umiejętności są pożądane u pracownika?

Jak wynika z raportu Manpower Talent Shortage 2011, większość niespełnionych oczekiwań i potrzeb pracodawców wobec kwalifikacji pracowników w krajach europejskich dotyczy: braku doświadczenia i praktycznych umiejętności związanych z realizowanym zawodem, braku kwalifikacji wynikających z gruntownego, profilowego wykształcenia, nieznajomości rynku, przemysłu, braku orientacji biznesowej, zbyt wysokich oczekiwań płacowych, niewłaściwej postawy do pracy, wartości i kultury organizacyjnej firmy, braku umiejętności miękkich (na umiejętności te składa się między innymi asertywność, zdolności interpersonalne, zdolności do radzenie sobie ze stresem i presją czasu czy kompetencje przywódcze), braku odpowiedniej osobowości, inteligencji. 

Wnioski umieszczone w raporcie Emerging Skills and Competences wskazują, iż do kluczowych, poszukiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności zaliczono: adaptacyjność,  tzw. kompetencje międzynarodowe (umiejętność pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz umiejętność posługiwania się językami obcymi), podstawowe umiejętności (czytanie, pisanie, podstawowa wiedza z zakresu matematyki), innowacyjność i przedsiębiorczość, umiejętności organizacyjne (w tym komunikacja, praca w zespole, umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej). Te ostatnie wydają się być szczególnie ważne w dobie szybkiej zmiany technologicznej. Podstawowego znaczenia nabierają kompetencje, które umożliwiają relatywnie szybkie i elastyczne przystosowanie się do zadań wymagających nieraz nowych bądź pogłębionych kwalifikacji z różnych dziedzin.

Badani pracodawcy podkreślają także potrzebę opanowania przez absolwentów, już na początku pierwszej pracy w zawodzie, samodyscypliny i umiejętności samoorganizacji w ramach powierzonych zadań. Istotną kompetencją kluczową we wszystkich sektorach i potencjalnych miejscach pracy jest ciekawość poznawcza i kompetencje kognitywne, związane ze stałym podnoszeniem kwalifikacji.

Nowego znaczenia nabiorą kompetencje takie jak: umiejętność pracy zespole oraz komunikatywność. Kompetencje te odnosić się będą do funkcjonowania w zmiennych, interdyscyplinarnych sieciach współpracy w relacji partnerskiej. Większego znaczenia nabiorą także kompetencje interpersonalne w relacjach firma-klient. Wymagane będą zdecydowanie większe kompetencje językowe w sztuce sprzedaży bądź marketingu.

Podsumowując oczekiwania kompetencyjne w dobie szybkiej zmiany technologicznej można stwierdzić, iż kształtowanie umiejętności w procesie edukacji wyższej powinno przede wszystkim kierować potencjalnego pracownika sektorów kluczowych w stronę samodzielnej realizacji zadań (niezbędnej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w stronę rozumienia i umiejętności poruszania się w interdyscyplinarnych zespołach i swojego miejsca w procesie.

 

Powyższy artykuł powstał w oparciu o raport końcowy badania Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020. Cel badania obejmował, między innymi wskazanie kierunków i specjalności bezpośrednio powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

Autor:  Izabela Konior
Dla pracodawcy
Najnowsze oferty

Oferty pracy: Bielsko-Biała
Praca dla studentów, Oferty pracy dla studentów, dla studentów Jooble
jooble, oferty, Jobs
Biuro Karier
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, pokój L317A
tel./fax +48 (33) 8279419
e-mail: biurokarier@ath.bielsko.pl
© 2009-2018 Biuro Karier ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: ACI
Strona Biura Karier powstała dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.