Zawartość główna

"Bądź przedsiębiorczy" http://www.bp-efs.ath.eu

Projekt "BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY" ma na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa śląskiego przez tworzenie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz udzielenie kompleksowej pomocy dla osób myślących o samozatrudnieniu. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, takich jak:

    * promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
    * umożliwienie nabycia niezbędnych umiejętności z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
    * podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie poczucia profesjonalizmu, motywacji i samooceny wśród Beneficjentów Ostatecznych
    * przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
    * wsparcie pomostowe mające ułatwić utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej
    * upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości

Uczestnicy projektu wezmą udział w trwających 3 miesiące szkoleniach z zakresu:

  • przedsiębiorczość + rachunkowość

lub

  • przedsiębiorczość + język angielski

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:


Przedsiębiorczość (60 godz.) , w tym:
  • Wstęp do przedsiębiorczości – 5 godz.
  • Biznes plan – 15 godz.
  • Zakładanie firmy – 15 godz.
  • Prawo pracy – 10 godz.
  • Aktywizacja zawodowa – 15 godz.

oraz do wyboru Rachunkowość (48 godz.) lub  język angielski (48 godz.).

DOTACJE

Ukończenie kursu stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
w kwocie do 40.000,00 zł. Dotacje zostaną przyznane 10 osobom w ramach "Konkursu Biznes Planów". Laureaci konkursu 
mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia pomostowego w wysokości do 1126,00 PLN na okres 6 miesięcy dla ok. 10 osób 
oraz o przedłużone wsparcie pomostowe do 1126,00 PLN do 12 miesięcy miesięcy dla ok. 6 osób od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.