Zawartość główna

"Przedsiębiorczość akademicka na start" http://www.start.polsl.pl/

Projekt ukierunkowany jest na promowanie innowacyjności oraz zakładania własnych firm. Skierowany jest do studentów i pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego. 

W ramach projektu do uczelni zapraszani będą przedsiębiorcy i menedżerowie chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem i udzielania cennych rad studentom oraz pracownikom naukowym myślącym o założeniu własnej firmy. Odbędą się bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu min. otwierania własnej działalności gospodarczej.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

1. Symulacyjna gra decyzyjna analiza przypadków 

Ukierunkowana na rozwój cech i postaw przedsiębiorczych, przygotowująca do podjęcia działalności gospodarczej w szczególności prowadzenia firm typu spin off, spin out. Podstawę analizy stanowią case study, uwzględniające specyfikę problematyki badawczej zespołu.

2. Skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem 

Zasady funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym firm typu spin off, spin out. Marketing relacyjny w innowacyjnym przedsiębiorstwie, formy i zasady współpracy z otoczeniem, mediacje i negocjacje biznesowe, globalizacja wykorzystywania zasobów, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem w małej firmie

3. Instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami i otoczeniem biznesu 

Zapoznanie z koncepcją Business Angels, zasadami funkcjonowania Rynku NewConnect, funduszy Venture Capital, Private Equity, Seed Capital. Rynek kredytowy i leasingowy. Komunikacja nauki i biznesu. PR i marketing – mix pomysłów naukowych. Mediacja i negocjacje biznesowe. Bezpieczeństwo wykorzystywania ICT. Prawne i praktyczne aspekty transferu technologii, ochrona własności intelektualnej. Sposoby i techniki poznania potrzeb przedsiębiorców, schematy współpracy. Zasady i techniki komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu. Możliwości pozyskiwania inwestorów. 

4. Dizajn 100% innowacyjności

Kreowanie wizerunku i marki poprzez identyfikację wizualną (strategia marki), negocjacje (komunikacja na drodze przedsiębiorca – projektant, wycena produktu, usługi, badania rynku, skuteczna autoprezentacja), współpraca z projektantem (od tworzenia założeń projektu do jego wdrożenia), proces wprowadzania nowego projektu na rynek. Szkolenia na temat projektowania uniwersalnego, zgodnego z zasadami ruchu „Design for All Europe” promującego dostępność dla wszystkich członków społeczeństwa, niezależnie od sprawności fizycznej i intelektualnej oraz pozycji społecznej.

5. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności

Wizyta studyjna, połączona z obserwacją w przedsiębiorstwie typu spin off, spin out, oraz w instytucjach otoczenia biznesu: Parkach Naukowo – Technologicznych, Centrach i Inkubatorach Przedsiębiorczości, Agencjach Rozwoju Lokalnego itp.

Serdecznie zapraszamy!

AKADEMICKI PUNKT INFORMACJI BIZNESOWEJ - Biuro Karier ATH, pok. 148, bud. L 

tel. 33 8279 362