Zawartość główna

Biuro Karier realizuje obecnie następujące projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

"Sprężyna kariery" http://www.sk.ath.bielsko.pl

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH, 
zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz 
jak najlepszej pozycji na rynku pracy.

"Sprężyna kariery" to:

 • Program wyrównawcz z matematyki i fizyki:
  • bezpłatny kurs wyrównawczy, który odbędzie się we wrześniu z matematyki i fizyki dla osób przyjętych na I rok studentów,
  • przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki w czasie roku akademickiego, dla studentów I i II semestru.
 • Wdrożenie praktycznych elementów kształcenia – umożliwienie zainteresowanym studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych podczas płatnych staży w przedsiębiorstwach.
 • Praktyki studenckie (szpitalne) dla kierunku Pielęgniarstwo.
 • Wsparcie studentów i absolwentów ATH na rynku pracy:
  • realizacja cyklu szkoleń z zakresu: aktywizacji zawodowej, samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów, rozmowa kwalifikacyjna, budowania własnego wizerunku,
  • realizacja warsztatów: autoprezentacja, wystąpienia publiczne, praktyczna strategia wykorzystania wizerunku, skuteczne negocjacje, jak założyć własną firmę, biznesplan w praktyce,
  • bezpłatne poradniki: Przewodnik po karierze, Moja firma-mój sukces,
  • zapewnienie studentom i absolwentom bezpośrednich kontaktów z pracodawcami w ramach: 12 edycji Targów Pracy wraz z wydaniem 12 edycji Przewodnika Targowego,
  • 6 edycji konferencji "Student na rynku pracy" - najbliższa 11 czerwca 2010(dyskusja o rynku pracy z udziałem absolwentów, pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy),
  • Przebudowa i aktualizacja strony internetowej Biura Karier w celu poprawy jej dostępności i funkcjonalności dla użytkowników.