Zawartość główna

"Start" http://www.start.polsl.pl

Projekt ,,START - program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim" ukierunkowany jest na promowanie innowacyjności oraz zakładania własnych firm wykorzystuąjych nowoczesne technologie. Skierowany jest do studentów Politechniki Śląskiej, która jest Liderem programu i pięciu uczelni partnerskich: Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka oraz Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach programu START do uczelni zapraszani będą przedsiębiorcy i menedżerowie chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem i udzielania cennych rad studentom myślącym o założeniu własnej firmy. Ponadto odbędą się bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

- skuteczna komunikacja interpersonalna;
- praca w zespole a przywództwo;
- metody twórczego rozwiązywania problemów;
- struktura biznes planu;
- podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
- wstęp do prawa własności intelektualnej;
- strategia;
- analiza rynku, produktu, klientów;
- plan marketingowy, plan zarządzania, zasoby ludzkie;
- analiza finansowa i plan finansowy;
- harmonogram realizacji;
- udoskonalenie biznes planu;
- zakładanie firmy, obowiązki formalno-prawne;
- rachunkowość i księgowość, zarządzanie finansowe, system podatkowy;
- negocjacje;
- zabezpieczenia prawne w relacjach biznesowych;
- motywowanie, zarządzanie personelem;
- zarządzanie projektami, narzędzia zarządzania projektami;
- PR i marketing w praktyce;
- własność intelektualna: prawo, ochrona, zarządzanie.

Dzięki szkoleniom i doradztwu uczestnicy projektu będą w stanie napisać własne biznes plany, które wezmą udział w konkursie ,,START – pomysł na biznes”. Laureatom konkursu zostanie zapewniona opieka doświadczonych przedsiębiorców, pod okiem których będą wdrażać w życie własny pomysł na biznes.

Program START realizowany jest w dwóch cyklach. Pierwszy przypada na rok akademicki 2009/10, natomiast drugi na rok 2010/11.

Ze szkoleń mogą korzystać studenci studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia nieaktywni zawodowo (nie dotyczy to 
studentów studiów podyplomowych): Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ATH w Bielsku, Politechniki
 Częstochowskiej, Uniwersytetu Śląskiego lub Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. J. Ziętka w Katowicach.