Zawartość główna

Prognozy rynku pracy nie przewidują już zawodów na które będzie popyt, gdyż ich nazwy nie zostały jeszcze sklasyfikowane. „Społeczeństwo oparte na wiedzy musi mieć świadomość dostosowywania się do nowych oczekiwań i wymagań oraz zmian zawodu i często pracodawcy” - przekonuje Izabela Konior kierująca biurem karier w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Kształtowanie u młodych ludzi „uniwersalnych” umiejętności można w przyszłości wykorzystać na różnych stanowiskach pracy a dopasowanie odpowiednich kompetencji kluczowych umożliwi umiejętne zaplanowanie własnej kariery zawodowej.

„Im szerszy wachlarz kompetencji kluczowych będzie posiadał absolwent tym łatwiej przystosuje się do zmieniającego się otoczenia oraz stanie się bardziej konkurencyjny na polskim i europejskim rynku pracy. Obecnie dyplom studiów wyższych jest niewystarczający aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy” - słyszymy. Dlatego w dobie ciągle wzrastających wymagań pracodawców w stosunku do przyszłych pracowników istotną rolę odgrywają posiadane przez absolwentów kompetencje. „Podstawowym celem kształcenia wyższego w Polsce i Europie jest dostosowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. Przygotowanie studentów to przede wszystkim zapewnienie im takich efektów kształcenia, w ramach których wiedza zostanie przełożona na praktyczne elementy jej zastosowania dzięki odpowiednio ukształtowanym kompetencjom” - przekonuje Izabela Konior.

Zdaniem prorektora ds. studenckich i kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - prof. dr hab. Henryka Klamy (sprawującego władzę w kadencjach 2008-2016) funkcjonowanie uczelni determinowane jest przez rynek pracy, studentów, konkurencję i pracowników Akademii. „Otoczenie stawia coraz wyższe wymogi w zakresie kształcenia, wykorzystywania wiedzy, norm i postaw. Coraz silniejsza staje się presja otoczenia związana z przygotowaniem młodego pokolenia do zadań stawianych przez gospodarkę. Uczelnie ponoszą odpowiedzialność za kształcenie kapitału ludzkiego, kapitału twórczego, którego potrzebuje gospodarka oparta na wiedzy” - mówi prof. dr hab. Henryk Klama.

Zmiany społeczno-gospodarcze, których nieustannie doświadczamy spowodowały, iż podstawą rozwoju współczesnej cywilizacji jest wiedza. Mądrość ludzi wpływa na sukces gospodarczy i społeczny kraju. Ten zaś zależy od właściwego poziomu wykształcenia obywateli w taki sposób aby byli oni przygotowani do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie. Jakie kierunki studiów są najbardziej przyszłościowe? „Perspektywiczne kierunki kształcenia, potwierdzone wieloma raportami są związane z profilem inżynierskim - mechanika, automatyka, robotyka, budownictwo. Podobna tendencja występuje w obszarze nauk szeroko rozumianego IT” - przekonuje prof. dr hab. Henryk Klama. Absolwenci tych kierunków mają najlepsze perspektywy zatrudnienia na rynku pracy. Popularnością cieszą się także kierunki ekonomiczne i humanistyczne.

 

Zobacz: RAPORT: Zarobki mieszkańców Śląska 2016