Zawartość główna

Biuro Karier ATH serdecznie zaprasza na szkolenia organizowane w ramach projektu Akademia Kompetentnego Studenta współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś… więcej »
Kierunek
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w spotkaniach z cyklu "Rynek pracy bez tajemnic". W ramach tego wydarzenia proponujemy warsztaty, przygotowujące do podjęcia pracy po ukończonych studiach. Szczególnie zapraszamy studentów… więcej »