Zawartość główna

Akademia Kompetentnego Studenta

Celem głównym projektu Akademia Kompetentnego Studenta jest wsparcie świadczenia wysokiej jakości Biura Karier funkcjonującego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez poszerzenie oferty usług oraz objęcie bezpośrednim wsparciem doradczym studentów.

Oznaczenie środków UE

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • lepszego przygotowania studentów ATH do wejścia na rynek pracy;
 • kształtowania postaw przedsiębiorczych;
 • wzmocnienia kompetentnego potencjału kadrowego w Biurze Karier ATH;
 • zwiększeniu usług oferowanych przez Biuro Karier ATH.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, podniesienie kompetencji studentów z zakresu kształtowania umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy (realizacja szkoleń w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji) oraz zacieśnieniu współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wspólną realizację zadań dostarczających informacji o rynku pracy w środowisku akademickim.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie:

 • zwiększenie potencjału kadrowego w Biurze Karier (2 osoby; 1 i 1/2 etatu);
 • podniesienie kompetencji 2 pracowników Biura Karier w obszarze doradztwa zawodowego;
 • przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wśród 400 os.;
 • podniesienie kompetencji 855 studentów w ramach Akademii Kompetentnego studenta (6 edycji);
 • wydanie 2 przewodników (Kompetentny student na rynku pracy, Własna firma)
 • organizacja we współpracy w Urzędem Pracy i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ATH 6 edycji Targów Pracy.

Wdrożenie zaplanowanych działań przyczyni się do stworzenia mechanizmu wparcia, którym zostaną objęci studenci przez 3 lata realizacji projektu oraz po projekcie zakłada się utrzymanie poszerzonej oferty usług Biura Karier.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:  Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wartość projektu: 653 278,75 PLN

Wartość dofinansowania: 633 680,38 PLNGłówne działania projektowe:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe - przez cały okres trwania projektu.
 • Szkolenia - wg harmonogramu (poniżej)
 • Targi Pracy - najbliższa edycja - 20 listopada 2019 r.więcej informacji wkrótce! 

Regulamin projektu - pobierz

 1. Załącznik - Deklaracja uczestnika projektu - pobierz
 2. Załącznik - Klauzula informacyjna - pobierz

Regulamin świadczenia usług doradczych w projekcie - pobierz Harmonogram szkoleń 

a) tematy związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy:

I edycja:

lp. nazwa szkolenia data godz. sala 
1. Dokumenty aplikacyjne w języku angielskim 12.12.2018 r. 8.45-10.15 L410
2. Komunikacja w zespole  12.12.2018 r. 13.30-15.00  L410
3. Rekrutacja i selekcja pracowników  13.12.2018 r. 11.30-13.00 L410
4. Negocjacje płacowe  13.12.2018 r.  13.30-15.00 L410
5. Personal Branding 8.04.2019 r. 10.15-12.45 L410

 

II edycja: 

lp. nazwa szkolenia data godz. sala 
1. Dokumenty aplikacyjne w języku angielskim 9.04.2019 10.15-12.45 L410
2. Komunikacja w zespole  9.04.2019 8.30-10.00 L410
3. Rekrutacja i selekcja pracowników  8.04.2019 8.30-10.00 L410
4. Negocjacje płacowe  8.04.2019 13.00-14.30 L410
5. Personal Branding 9.04.2019 13.00-14.30 L410

 

 

b) tematy związane z przygotowaniem do prowadzenia własnej firmy

I edycja:

lp. nazwa szkolenia data godz. sala
1.

Kreowanie pomysłów biznesowych      

3.06.2019 r. 9.30-11.00  L331A
2. Tworzenie modeli biznesowych 3.06.2019 r. 12-30-14.00 L134
3. Wizerunek przedsiębiorcy 4.06.2019 r.  12.15-14.30 L135
4. Ochrona praw autorskich oraz wizerunku  29.05.2019 r. 8.00-9.30 L222A
5. Prawne aspekty E-marketingu! 3.06.2019 r. 14.05-15.35 L138

 

II edycja:

lp. nazwa szkolenia data godz. sala
1.

Kreowanie pomysłów biznesowych      

4.06.2019 r. 9.40-11.10  L135
2. Tworzenie modeli biznesowych 5.06.2019 r. 13.15-14.45 L410
3. Wizerunek przedsiębiorcy 7.06.2019 r.  8.00-10.15 L410
4. Ochrona praw autorskich oraz wizerunku  29.05.2019 r. 9.45-11.15 L222A
5. Prawne aspekty E-marketingu! wkrótce    

Zawartość po zawartości głównej

Aktualności