Zawartość główna

Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wdrożyła badania „Monitorowanie losów absolwentów”. Celem badania jest poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.

Badanie będzie realizowane w okresie do roku, po trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów. Badaniami zostaną objęci absolwenci:  

  • Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
  • Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
  • Wydziału Zarządzania i Transportu
  • Wydziału Humanistyczno-Społecznego
  • Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Zdanie absolwentów stanowi dla nas cenną pomoc w podejmowaniu dalszych decyzji udoskonalających proces kształcenia dlatego zachęcamy absolwentów do współpracy przy prowadzonych badaniach.

Absolwenci, którzy chcieliby przystąpić do badania i nie złożyli wcześniej deklaracji proszeni są o wypełnienie poniższego załącznika i złożenie w Biurze Karier.

Deklaracja (do pobrania)

„Deklaracja udziału w badaniu Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów stanowi element Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Biuro Karier współpracuje z jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie -trendence Institut, które prowadzi coroczne badanie pn. trendence Graduate Barometer Europe pozwalające poznać oczekiwania i preferencje studentów. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z poprzednich edycji.

Wyniki monitorowania losów zawodowych Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – do roku od momentu ukończenia studiów: