Zawartość przed zawartością główną

Zawartość główna

Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej zostało powołane w lutym 2004 roku. Nasze działania koncentrują się na pomocy studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy oraz nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami i upowszechnianiu informacji dotyczących funkcjonowania rynku pracy. 
Od 2005 roku jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier
6 czerwca 2005 Biuro Karier ATH zostało wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1633
Podstawowe usługi naszego Biura to:

  • Pozyskiwanie i dystrybucja ofert pracy
  • Doradztwo personalne
  • Szkolenia
  • Organizacja Targów Pracy
  • Przeprowadzanie wstępnych rekrutacji do pracy