Zawartość główna

Propozycje współpracy z Biurem Karier:

 • zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wolnych miejsc pracy bądź możliwości odbycia praktyk/staży na fanpage'u FB Biura Karier: https://www.facebook.com/biurokarierath/ i w gablotach z ofertami pracy. 

  Zamieszczanie ofert stażu, praktyk lub pracy w naszym Career Center wymaga rejestracji, w tym celu należy kliknąć tutaj: https://ath.jobteaser.com/pl/recruiter_account/job_offers 
  Oferta będzie widoczna dla studentów i absolwentów naszej Uczelni, więcej informacji TUTAJ.
   
 • udział przedstawicieli firmy na targach pracy (organizowanych 2 razy w roku - wiosną i jesienią);  
   
 • zorganizowanie spotkań/szkoleń ze studentami wybranych kierunków, które zostaną wskazane przez firmę jako kierunki kluczowe; spotkania mają na celu lepsze poznanie firmy przez studentów, zachęcenie ich do praktyk, staży bądź pracy w firmie; 
   
 • zorganizowanie wizyty studyjnej w firmie dla wybranych studentów, połączonej z prezentacją procesów inżynieryjnych, produkcyjnych itp. w firmie; 
   
 • promocja i wparcie w organizacji wydarzeń (konkursy, programy stażowe) wg zapotrzebowania pracodawcy; 
   
 • analiza kompetencji kandydatów zamieszczonych w bazie osób poszukujących pracy znajdującej się w zasobach Biura Karier. 

 

Program ambasadorski.

Głównym ich celem jest przybliżenie profilu firmy i rozpowszechnianie informacji o planowanych rekrutacjach w środowisku akademickim. Ponadto, Ambasador jest odpowiedzialny za organizację spotkań z firmą na terenie uczelni, itp. działań, jeśli firma tego wymaga. Ambasadorem powinna być osoba mająca status studenta/absolwenta, która nie tylko jest bliska środowisku studenckiemu ale także potrafi się poruszać na terenie Uczelni i posiada rozeznanie w jednostkach na niej działających (dot. Wydziału i jednostek międzywydziałowych, ogólnodostępnych dla studentów).  Wynagrodzenie Ambasadora zależy od zakresu powierzonych mu zadań i zależy od firmy, najczęściej zawiera się umowy zlecenia na okres roku akademickiego.

Ambasadorów w bieżącym roku akademickim znajdziesz w zakładce AMBASADORZY

 

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

Izabela Konior

43-309 Bielsko-Biała 
ul. Willowa 2 
woj. śląskie 
tel./fax +48 (33) 82 79 419 
biurokarier@ath.bielsko.pl 
 

Oferty zamieszczamy bezpłatnie, prosimy jedynie informować nas za każdym razem gdy zatrudnią Państwo kogoś za pośrednictwem Biura Karier.